ที่ตั้ง             159 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์      0-5349-5499

โทรสาร        งานธุรการ 0-5349-5499

Website      www.p-bankdoisaket.com    

Email          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook    http://www.facebook.com/credituniondoisaket