วันที่ 8 มิถุนายน 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด นำโดยนายธีระพงษ์ ศรีนุ ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมคณะ ร่วมไว้อาลัยกับทายาทสมาชิกสหกรณ์ฯ นายชำนาญ สมรูป เสียชีวิต