26 กุมภาพันธ์ 2560 วันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด และคนขบวนการสหกรณ์ ทุกประเภท ร่วมวางพวงมาลา รำลึก เคารพสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย