เรียนเชิญ สมาชิกสคด.ทุกท่าน ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560
เนื่องด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด(พระอารามหลวง) ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน นะคะ
ปล. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ปันผล เฉลี่ยคืน